Standardet
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Standardet e Kontabilitetit

Standardet e Kontabilitetit

STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT (SNK/SNRF)
Mund të shkarkohen nga faqa e internetit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit www.kkk.gov.al

STANDARDET KOMBËTARE TË KONTABILITETIT (SKK)
Mund të shkarkohen nga faqa e internetit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit www.kkk.gov.al