KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Kuadri Ligjor Rregullator

Kuadri Ligjor Rregullator


Rregullorja e Autoritetit te Certifikimit

Rregullore AÇ - Tetor 2015