BMP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Anëtar në Organizmat Ndërkombëtare

Anëtar në Organizmat Ndërkombëtare


BMP Anetar prane IFIAR -  International Forum of Independent Audit Regulators
                                          Forumi Ndërkombëtar i Rregullatorëve të Pavarur të Auditimit
                                          IFIAR - www.ifiar.org

Në 12 shtator 2011 është miratuar aplikimi i Bordit të Mbikqyrjes Publike për t'u bërë anëtar i IFIAR - Forumi Ndërkombetar i Mbikqyrësve Publike (International Forum of Independent Audit Regulators).

Objektivat e IFIAR janë:

Të shkëmbejnë njohuritë dhe eksperiencën në fushën e auditimit me qëllim kryesor kontrollin e cilësisë së audituesve dhe firmave të auditimit.
Të promovojnë bashkëpunimin në aktivitetin rregullues midis anëtarëve të IFIAR.
Mundësimi i një platforme dialogu me organizata të tjera ndërkombëtare që kanë një interes për cilësinë e auditimit.