BMP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Kontakte

Kontakte


Bordi i Mbikeqyrjes Publike te Eksperteve Kontabel te Regjistruar

Adresa: Rruga: Elbasanit, Pallati: Edil Al IT, Tirane

E-mail: BMP.Sekretaria@ieka.al