Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Njoftime

Njoftim: Testimi-Hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale në Janar 2017

Ditën e shtunë më datë 4 shkurt 2017, ora 09:00 në ambientet e IEKAs  do të zhvillohet testimi hyrës për njohuritë e formimit të përgjithshëm dhe njohuritë bazë në fushën e kontabilitetit dhe financës.


Njoftim: lista e dokumentave per pranim ne stazh Viti 2017
Lista e dokumentave per pranim
Marreveshje Stazh

Njoftim: Mbledhja e Keshillit Drejtues - Gusht 2016
Në datën 2 gusht 2016 u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të IEKAs gjatë të cilës u vendos: 
Lexo vendimin mbi ndryshimet e kontratave te punes se stazhit 
Lexo vendimin mbi pranimin e kerkesave per stazh 2016

Lista emërore e stazhierëve në vitin e I të stazhit profesional për "Ekspert Kontabël i Regjistruar"

Lista emërore e stazhierëve në vitin e II të stazhit profesional për "Ekspert Kontabël i Regjistruar"

Lista emërore e stazhierëve në vitin e III të stazhit profesional për "Ekspert Kontabël i Regjistruar"

Lista emërore e stazhierëve në vitin e IV të stazhit profesional për "Ekspert Kontabël i Regjistruar"

Lista emërore e stazhierëve në vitin e V të stazhit profesional për "Ekspert Kontabël i Regjistruar"

Njoftim: Vendim i Keshillit Drejtues  Nr 63 dt 27.12.2013 pagesat minimale mujore (bruto) per 3 tipet e marreveshjes