Kandidatët
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Njoftime

Njoftime

Njoftim: Lista emërore e kandidatëve për "Auditues Ligjor’’

Njoftim: Testimi-Hyrës për kandidatët që fillojnë praktikën profesionale në Janar 2018

Ditën e enjte më datë 22 Shkurt 2018, ora 15:30 në ambientet e IEKAs  do të zhvillohet testimi hyrës për njohuritë e formimit të përgjithshëm dhe njohuritë bazë në fushën e kontabilitetit dhe financës.

Njoftim: Mbi Kurikulën e Profesionit të Audituesit Ligjor
Këshilli Drejtues i Institutit të Ekspertëve Kontabel të Autorizuar (IEKA) me Vendim Nr 37 datë 20.09.2017 miratoi Kurikulën e Profesionit të Audituesit Ligjor propozuar nga projekti  i  BB.
Zhvillimi i moduleve profesionale për Auditues Ligjor është e ndarë ne tre nivele.
Per me teper klikoni ketu.

Njoftim: Mbledhja e Keshillit Drejtues - Gusht 2016
Në datën 2 gusht 2016 u zhvillua mbledhja e Këshillit Drejtues të IEKAs gjatë të cilës u vendos: 
Lexo vendimin mbi ndryshimet e kontratave te punes se stazhit 
Lexo vendimin mbi pranimin e kerkesave per stazh 2016

Njoftim: Vendim i Keshillit Drejtues  Nr 63 dt 27.12.2013 pagesat minimale mujore (bruto) per 3 tipet e marreveshjes