Anëtarësimi
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Programe Trainimi

Programe Trainimi

Programe Trajnimi për Kualifikimin e Vijueshëm Sesioni i I-2017

Programi i trajnimit Auditues Ligjorë - Sesioni Parë

Programe Trajnimi  per Kualifikimin e Vijueshem Sesioni i II-2016

Grupi 1 - Programi i trainimit EKR Sesioni Dyte
Grupi 2 - Programi i trainimit EKR Sesioni Dyte

Kualifikimi i Vijueshem I Anetareve te IEKAs – Sesioni I 2016

Sesioni i I-re i programit te Kualifikimit te Vijueshem Profesional te Anetareve te IEKAs per vitin 2016 u zhvillua ne datat 29 Qershor – 1 Korrik 2016, ne ambjentet e Hotel Millenium, Pogradec.

Programi Kualifikimit te Vijueshem ProfesionalZhvillimi i vijueshëm profesional i Anetareve te IEKAs - Viti 2015

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i dytë Nentor 2015

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i parë Qershor 2015
Zhvillimi i vijueshëm profesional i Anetareve te IEKAs - Viti 2014

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i dytë Tetor 2014

Programi i Kualifikimit të Vijueshëm - Sesioni i parë Qershor 2014