Kuadri Ligjor
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Kodi Etikës

Kodi Etikës

Per te shkarkuar Kodin e Etikes klikoni me poshte:

Kodi Etikes

Kodi i Etikes se IFAC