Kuadri Ligjor
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Edukimi dhe kualifikimi vijueshëm

Edukimi dhe kualifikimi vijueshëm


Per te shkarkuar (to download) rregulloren e edukimit dhe kualifikimit profesional qe perfshin stazhin dhe kualifikimin e vijueshem klikoni me poshte:

Rregullore e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional