Rreth IEKA-s
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Organet Drejtuese

Organet Drejtuese

Këshilli Drejtues i IEKAs


Kryetar

Zj. Eleonora OLLI

Titujt Profesionale: Auditues Ligjor (AL).

Pas përfundimit me sukses të studimeve universitare në financë në vitin 1985, zj. Olli ka punuar në një numër entitetesh të ndryshme biznesi, shtetërore dhe private, të cilat përfshijnë entitetet që operojnë në fushën e prodhimit, të shpërndarjes dhe atë të shërbimeve.

Lexoni më shumë


Zv/Kryetar

Z. Arqile MISHTAKU


Anëtar

Z. Bujar OSMANI


Anëtar

Z. Shkëlzen MARGJEKA


Anëtar

Z. Berti PASHKO


Anëtar

Zj. Rezarta KOÇOLLARI


Anëtar

Z. Elton TIRANA


Drejtori Ekzekutiv


Drejtori Ekzekutiv

Zj. Elvira HOXHA


Komiteti i Kontrollit të Brendshëm

Zj. Elida MITI
Z. Sokol TOSKA